Интернет Търсачка

Интенрет Търсачките са изградени върху математически алгоритъм за търсене, класиращ уеб-страниците или тяхното съдържание спрямо всички останали сайтове в интернет. Търсачката показва след въвеждане на заявка за търсене, сайтовете с линк към тях в подредба, зависеща от специфичните критерии, като по-релевантните на заявката сайтове биват показвани в началото на списъка от сайтове. Типичен пример за интернет търсачка (превърнат вече почти в синоним на думата) е Google, който е абсолютно доминиращ в повечето страни по света.