Линк / Link / Hyperlink

Терминът Линк – „връзка“ или „хипервръзка“ се отнася до взаимовръзката между два документа или уеб сайта. Линкът винаги съдържа отправна точка и целева връзка, под формата на текст (дума или цяло изречение) или картинка. Линковете могат да бъдат вътрешни (свързващи два документа на един сайт) или външни (свързващи два документа на два отделни сайта).