Какво е Линк Билдинг – изграждане на линкове

Какво е Линк Билдинг

Какво е Линк Билдинг

Линк Билдинг е целевото изграждане на ранообразни линкове, сочещи към сайт, който бива оптимизиран за определен набор от ключови думи с цел популяризацията на сайта и увеличаване на посетителите идващи от Google.

Общо взето бихме квалифицирали 3 типа Линк Билдинг.

Аматьорски линк билдинг

Под аматьорски Линк Билдинг се разбира нископродуктивен линк билдинг. Това в повечето случаи са собственици на единични сайтове, опитващи се сами да изграждат линкове към сайта си.
Те най-често търсят познати, които също имат сайтове и се обръщат с молба към тях – да им се публикува линк или търсят собственоръчно интернет сайтове от типа интернет директории, където да публикуват линк към сайта си.
Доста често показателно за този тип линк билдинг е и така наречената “размяна на линкове” – Сайт А публикува линк към Сайт Б и в отплата Сайт Б публикува линк към Сайт А.
Подобен тип изграждане на линкове е изключително бавно и ниско продуктивно, а при ситуации като гореописаната с “размяна на линкове” – дори опасно.

Полупрофесионален линк билдинг

Полупрофесионален линк билдинг

Полупрофесионален линк билдинг

Под полупрофесионален линк билдниг могат да се квалифицират по-голямата част от фирмите в България, предлагащи подобен тип услуга.
Повечето от тях притежават определен брой сайтове, които ползват за изграждане на директни линкове към клиентите си.
Често това са сайтове от типа „директории“ – ( Бизнес директории, Фирмени Директории и други ) и в частност Блогове.
За съжаление почти винаги не бива обърнато особено внимание на наблюдаваните от Google критерии за разнообразие на ликовете, което води до аномалии в линк-профила на сайтовете и това бива забелязано от търсачката.

Основният недостатък на този тип линк-билдинг е, че се разполага с опрделен брой сайтове, от които могат да дойдат линкове – тоест има ограничен ресурс от уникални линкове, което прави дългосрочните стратегии за изграждане на линкове малко вероятни. Много от фирмите, използващи подобен бизнес модел изискват и годишна такса за линковете си, която ако не бъде заплатена, то това води до изтриването на линка. Тоест Вие не заплащате за дълготраен и ефективен линк билдинг, а само наемате определен брой линкове от сайтовете на фирмата, предлагаща подобна услуга.

Често срещана грешка е, че сайтовете, от които идват линковете биват засечени под един и същи собственик, тъй като не биват спазени основни правила за анонимност ( собственик на домейна, хостинг, IP-Адрес и други). Изграждането на мрежа от сайтове с цел линк билдинг не е лека задача – изисква доста познания и ресурси, тъй като е от изключително значение Google да не рапознае, че сайтовете служат само като донор за линкове, и че принадлежат на един и същи собственик.

Понякога с цел изкуствено увеличаване на броя директни линкове бива използван и гореописания опасен и лесноразпознаваем от Google метод за Sitewide Linkbuilding (изграждане на footer или sidebar линкове), като например в десетте сайта на фирмата, изграждаща линковете бива добавен линк на всяка една вътрешна страница в областта footer или sidebar – което при 100 вътрешни страници при всеки домейн – води до 1000 еднотипни линка с един и същи текст на линка.

Друг често срещан проблем (най-вече при линк билдинг от сайтове тип – фирмена или друг тип директория) е и че тези линкове понякога са доста трудно откриваеми от търсачката.
Подобен тип линкове от сайтове директории се намират прекалено навътре в структурата на сайта и към тях има минимален брой други линкове, по които Google може да достигне до тях – при подобна ситуация на търсачката може да отнеме дни или месеци докато открие съществуването на съответната вътрешна страница, на която се намира линка.

дълбочина на дестинацията на линка

дълбочина на дестинацията на линка

Ако искате да разберете дали определена вътрешната страница вече е открита и индексирана от Google, просто въведете командата в търсачката site:domain.com/page/post.html , като подмените примерния URL адрес с URL адреса на търсената от Вас вътрешна страница.

Професионален линк билдинг

Професионален линк билдинг

Професионален линк билдинг

Професионалното изграждане на линкове изисква постоянно следене на промените и актуализациите, които се случват с алгоритъма на търсене на Google, както и задълбочени познания в Information Retriveal технологиите, заложени като основа в търсачката за добиване, систематизиране и класифициране на документите в интернет.

Професионалният линк билдинг е целенасочено изграждане на линкове с цел популяризацията на сайт в търсачките с дълготраен ефект. За целта биват спазени всички критерии за ранообразие на директните линкове.

Професионалния линк билдинг включва:
  • голям набор от много и разнообразни директни линкове, като базата данни на тези линкове трябва постоянно да расте
  • следене и анализиране на съществуващите (вече изградени) линкове, определящи линкпрофила на сайта
  • правилно подбрани и разнообразни текстове на линковете
  • възможност за изграждане на линковете със съобразена скорост
  • собствена мрежа от разнообразни сайтове, които биват използвани за целите на линк билдинга, като тези сайтове не могат да бъдат идентифицирани от търсачката под един и същи собственик или класифицирани от нея като еднакви.

За по-бързо откриване на линковете от Google биват използвани специални структури от допълнителни линкове, сочещи към директните линкове (линк пирамиди и други), като към всеки новоизграден директен линк биват насочени определен брой линкове от други сайтове.

линк пирамида

линк пирамида

При подобна техника за линк билдинг се повлиява не само по-бързото откриване на линковете от Google, а и многократно се увеличава силата на директния линк, тъй като той унаследява от силата на останалите линкове насочени към съответната вътрешна страница, където се намира директния линк.

Разгледайте офертите ни за професионална оптимизация за търсачки:
 Оптимизация за Търсачки, Публикации