Какво е оптимизация за търсачки

какво е оптимизация за търсачки

оптимизация за търсачки

Основната цел на всеки един интернет сайт е не само да бъде “фирмена визитка“, а и да представи на колкото се може по-голяма публика необходимата информация, защото повече поситетели на сайта, означава автоматично – повече клиенти и повече продажби.

Главната цел на оптимизизацията за търсачки е увличаването на броя посетители на определен сайт и неговото популяризиране. Оптимизацията за търсачки или SEO (от английски : Search Engine Optimization) е набор от техники и похвати за показването на сайт на по-предни позиции при органичните резултати за определени ключови думи в търсачките. Нека първо да обясним, какво са органичните резултати в търсачките и какви предимства носи оптимизацията на един сайт.

Какво са органичните резултати в търсачките (Organic Search Results) ?

 
При търсенето на определена дума в Google, търсачката групира показваните резултати в две главни групи (виж картинката) – Платени Резултати (реклама на клик) и Органични Резултати. Оптимизацията за търсачки касае главно Органичните резултати или резултатите, подредени от Google вследствие на тяхната релевантност спрямо търсената дума. Казано с по-прости думи Google разбира тематичното съдържание на сайтовете и ги сортира в резултатите си въз основа на това до каква степен те отговарят на търсената дума или набор от ключови думи, като по-подходящите според Google сайтове биват показани на по-предни позиции. За целта търсачката използва сложен алгоритъм, анализиращ цялостното съдържание на сайта.

органични резултати в Google

органични резултати в Google

Какво ни носят по-предните позиции в Google ?

 
Поведението на интернет потребителите бива анализирано вече дълги години. Отдавна вече не е тайна откъде идват посетителите на определен итернет сайт – дали от определена търсачка, дали през линк от друг сайт или от социалните мрежи.
Поради огромния пазарен дял на Google в световен мащаб над 95% от всички посетители идват на сайта Ви точно от Google. Изключения се наблюдават само определени държави, като Китай, Иран и в частност Русия – главно поради политически рестрикции и налагането на местни търсещи машини.

Поведението на хората работещи с търсачките също бива анализирано още от първите години на въвеждането на интелигентното и алгоритмично търсене, което ползва Google. Изследванията показват, че над 90% от търсещите използват повече от 1 дума при търсене и при над 95% от случаите кликват на някой от резултатите на първата страница (виж графиката)

къде се кликва в Google

процентно разпределение на кликовете в резултатите на Google

Нека дадем прост пример, илюстриращ по-подробно графиката.
Ключова дума X с брой търсения месечно 10 000

Позиция в резултатите на Google
Брой посетители на сайта
1
4 229
2
1 192
3
844
4
602
5
485
6
398
….
….
15
46

Това означава, че разликата в броя на посетителите, идващи на един сайт, показан на първа позиция за определена ключова дума и такъв показан на шеста позиция за същата ключова дума може да надхвърля 1000% .

Оптимизацията за търсачки е процес, а не еднократно действие и изисква опит, постоянство в работата и аналитичен подход. Дори и след постигането на желаните позиции в търсачките е желателно процесът на оптимизиране да не спира, причината е, че както конкурентните сайтове, така и самата маркетингова ниша се развиват постоянно и евентуален застой на сайта може да доведе до загубване на позиции в Google и сътоветно срив в броя посетители на сайта.

 Оптимизация за Търсачки