Потенциалът на Long Tail ключовите думи

Потенциалът на Long Tail ключовите думи при SEO оптимизация При оптимизацията за търсачки рано или късно всеки се сблъсква с въпроса за избор на ключовите думи. Кое е по-добре : да се изберат най-масовите ключови думи с много търсения и да се плува в големия океан с безброй акули или да се изберат по-дълги фрази с по-малко конкуренция, но и по-малък брой търсения.

Но нека първо да обясним каква е разликата между Long Tail ключови думи и “нормалните” ключови думи. Под Long Tail ключови думи се разбира комбинация от няколко ключови думи (средна или голяма дължина да фразата).
Обема на търсене на Long Tail фразите е значително по-малкък от обема на единичните ключови думи (наречени Short Head). Основната разлика между дългите и късите търсения касае конкретиката на търсене : по-късите фрази са по-общи, докато по-дългите показват по-точно какво желае да намери търсещия.
Например : онлайн магазин за спортни стоки, може да бъде намерен с търсене на ключовата дума – “обувки”, както и за “спортни обувки” и „червени обувки за бягане“, като последната фраза се числи към LongTail ключовите думи.

Колко често се използват дългите Long Tail фрази от търсещите?

Според изследванията на Google : Long Tail фразите се използват при над 70% от всички търсения, като дори ежедневно биват направени огромен брой заявки за първи път с абсолютно нови комбинации от думи.

Long Tail SEO оптимизация

Long Tail SEO оптимизация

Защо е важна оптимизацията с Long Tail фрази за Google?

Оптимизацията за търсачки е сложен и дълъг процес, за целта е необходимо фокусиране върху най-правилните и подходящи ключови думи. При подбора само на единични думи или къси и общи фрази би отнело повече време и ресурси да се достигне до желаната позиция в търсачката, тъй като ще се сблъскате с по-голяма конкуренция. При дългите Long Tail фрази конкуренцията е значително по-малка, тъй като търсенето е много по-конкретно.
Важен аргумент е и че при оптимизацията за Long Tail фрази сайта ще получи много по-целенасочен трафик от посетители. Посетителите на сайта, идващи от търсачката с конкретни Long Tail фрази са тези, от които един онлайн магазин например, би реализирал най-много продажби.

Предимствата на Long Tail фразите

  • по-малко конкуренция
  • по-лесна оптимизация за търсачки
  • по-бързо достигане на желаните позиции при оптимизация
  • по-целенасочен трафик от посетители
  • по-големи продажби

Препоръка към всеки сайт е да се направи изчерпателен анализ на ключовите думи за съответната ниша и да се подберат както кратките Ключови думи по темата с голям брой търсения, така и внимателно да се изберат Long Tail фрази, като за всяка набелязана Long Tail фраза да се проучат конкурентните сайтове.
Когато анализа на маркетинговата ниша покаже потенциал в определена Long Tail фраза е препоръчително да се подготви поне една целева вътрешна страница на сайта, която да бъде оптимизирана за съответната фраза.

 Оптимизация за Търсачки