Видове Оптимизация за Търсачки

Видове Оптимизация за Търсачки

Видове Оптимизация за Търсачки

Преди да разграничим различните дисциплини при оптимизацията за търсачки е важно да разберем, че почти на всяка тема има милиони интернет сайтове и без помощта на Google бихме били изгубени в огромното море от информация.

Алгоритъмът на Google за сортиране на сайтове се разработва вече от дълги години и бива актуализиран и напасван доста често. Google анализира съдържанието на сайтовете, за да разбере тематиката им и да сравни релевантността на един сайт спрямо всички други сайтове на същата тематика.

За целта търсачката разглежда два основни вида Фактори на сайта:
Вътрешни (On-Page) и външни (Off-Page).
Това са и двете основни „дисциплини” при оптимизацията за търсачки. Всеки от тези два вида фактори съдържа голяма съвкупност от по-малки индикатори за релевантност, които са по-малко или повече важни за цялостния облик на сайта. Тези индикатори и фактори са част от сложна формула, по която търсачката пресмята дали и до колко определен сайт е релевантен на дадено търсене. Важно пояснение е, че Google може да дава за някои от индикаторите както положителни (+), така и отрицателни (-) точки. Тоест има определени неща, които могат да влияят негативно и да дърпат сайта надолу в позициите, въпреки неговото уникално и отговарящо на темата съдържание. Това е една от причините, поради които е особенно важно работещият по оптимизацията на сайта да е достатъчно квалифициран и с богат опит в бранша. Нещо повече – изработката на самия сайт е от огромно значение. Добре изглеждащият за вас сайт – не означава автоматично, че той е толкова добър за Google и че сайтът автоматично и завинаги ще застане на първа позиция за желаните от вас думи.
 

On-Page оптимизация на сайт

 
On-Page (или вътрешните фактори) са свързани с техническата част на сайта, както и с неговото текстово съдържание. On-Page индикаторите са тези, които могат и трябва да бъдат максимално добре издържани, тъй като те могат да бъдат изцяло контролирани от самият собстевник на сайта или уеб-администратора. Към вътрешните фактори се причисляват : скоростта на зареждане на сайта, неработещи вътрешни линкове, възможността за обхождане на сайта от Google, както и цялостната информационна архитектура на сайта, включваща всички текстове, заглавия на публикации, заглавия на параграфи, както и още много други. Добре издържаната On-Page оптимизация е един от ключовите фактори за добрите позиции в Google.
 

Off-Page оптимизация на сайт

 
Off-Page (или външните фактори) факторите са тези, които не се намират директно на самия сайт и в повечето случаи биват по-трудно повлияни. Външните фактори са солта в яденето и трябва винаги да им се обърща особенно голямо внимание. Това са линковете от други сайтове към вашият сайт. Те са сигнал за Google относно популярността на сайта Ви на определена тематика.
Например ако сайт A има линк с текст на линка “онлайн магазин за бижута”, които при клик води към сайт Б – това индикира Google, че сайт Б евентуално е интернет страница от типа – Онлайн Магазин, който продава бижута, като линкът е един вид препоръка от сайт А към сайт Б.
 
Горният пример илюстрира съвсем бегло принципа на работа на външните фактори, важни за Google са не само количеството на линковете към сайта Ви, а и текста на линка, физическата локация на другия сайт (IP Адрес) и още много други.

Естествено, че е невъзможно целият набор от важни за Google индикатори да бъдат разяснени в една статия, но е важно да се разбере спецификата на двете главни дисциплини в оптимизацията за търсачки, тъй като двете са част от едно цяло и винаги вървят ръка за ръка.

 Оптимизация за Търсачки