Значение на линковете при оптимизацията за търсачки

значение на линковете за търсачките

значение на линковете за търсачките

Значението на линковете при оптимизацията за търсачки е от огромна важност. Те са като солта в яденето и са един от най-важните компоненти от алгоритъма на Google.

Нека започнем с технологичното обяснение какво е Линк.

Линкът е текст или картинка, който представлява връзка между два документа и при клик върху него води към другия документ.

Основни видове линкове

Линковете се делят на два основни типа – вътрешни и външни.

 • Вътрешни са линковете, които се намират на един и същи сайт. ( Например бутон от меню, навигацията на който води към страницита Ви за Контакти )
  Вътрешните линкове са връзките между отделните страници или публикации на сайта Ви.
 • Външните линкове са линковете от други сайтове, които водят към Вашия сайт. ( Например : статия в Wikipedia с информация за Вашата фирма и в която статия има референтен Линк, който при кликване върху него води към Вашия фирмен сайт )

Търсачките, обхождайки интернет, проследяват и отбелязват пътя, броя и качеството на линковете, които водят към всяка една интернет страница.
Линковете са основна част от алгоритъма на Google и при обхождането на интернет Google проверява и записва всеки един линк, водещ към сайта Ви, като по специална схема сравнява както всички линкове, сочещи към сайта Ви, така и неговото текстово съдържание.

Защо линковете са толкова важни ?

Защо линковте са важни за Сайта Ви

Защо линковте са важни за Сайта Ви

Основният принцип за подреждането на сайтовете в алгоритъма на Google е, че линковете са препоръка за сайта към когото сочат. Тоест – колкото повече линкове има към сайта, толкова той е по-важен и следователно трябва да бъде показан на по-предни позиции в Търсачката. От гореописаното би трябвало да става ясно защо е важно към сайта Ви да има много линкове.
Естествено, от значение е не само самата бройка на линковете, а и типа на линка, водещ към сайта Ви, но за това малко по-надолу в статията .

Google използва машинно работещ алгоритъм за сортиране на сайтовете и оценяването на линковте им, като се опитва да отсее всички въможни манипулации на алгоритъма.
За целта търсачката се опитва да извлече максимално много информация от линка и анализира всички линкове по разнообразни критерии, като целта на Google е да забележи кога линковете към сайта са създадени изкуствено с цел подобряване на позициите в търсачката и кога са “натурални“ – естествена препоръка, произлязла въз основа на качественото съдържание на сайта.

След преброяването и класифицирането на всички линкове, търсачката създава линк-профил на интернет страницата Ви, който бива актуализиран периодично при откриването на нови линкове, сочещи към сайта или при глобална промяна в алгоритъма на търсачката.
Тъй като броя и вида на линковете са едни от основните индикатори за Google, касаещи пряко подреждането на сайтовете в търсачката, основна част от алгоритъма на Google е и следенето за аномалии при линковете на сайтовете. Ако Google открие аномалия в линк-профила на определен сайт, сочеща към манипулация, то това неминуемо ще доведе до срив в позициите на сайта.

Критерии за определяне линк-профила на сайт:

Подходът на търсачката за оценка на линковете прави изграждането на линкове от непрофесионалисти опасно начинание, но нека обясним какви типове линкове съществуват и какво е натурален линк-профил на сайт.

Ключовата дума за един натурален линк-профил на сайт е ранообразието на типа линкове.

разнообразен тип линковe (DoFollow – NoFollow)

NoFollow е HTML атрибут (rel=“nofollow“), даващ указание на търсачката, че маркирания с NoFollow линк не бива да се ползва като препоръка. Атрибута NoFollow беше въведен от Google през 2005-а година с цел борбата със спам и се използва масово от уеб администраторите. При оптимизацията за търсачки, желаният тип линкове, спомагащ за по-добро класиране в търсачката са DoFollow (обратното на NoFollow). DoFollow е всеки един линк, който НЕ е маркиран с HTML атрибута NoFollow.
Често срещана грешка при оптимизацията за търсачки е абсолютното фиксиране при линк-билдинга само към DoFollow линкове. Наличието предимно или само на DoFollow линкове на определен сайт е директен знак за Google, че със сайта се извършва манипулация.

Какво е NoFollow линк

примерен NoFollow линк

Какво е DoFollow линк

примерен DoFollow линк

За да остане линк-профила на сайта възможно по-естествен е важно да се запази съотношението между DoFollow и NoFollow линковете в разумни граници.

разнообразни домейни

За добри позиции в Google е важно не само бройката на линковете, а и това те да идват от различен брой домейни. Често срещана практика до преди няколко години беше добавянето на линкове във Footer или Sidebar областите на сайтове (Sitewide Linkbuilding), тъй като при повечето сайтове тези области се повтарят и при всички вътрешни страници.

голям брой линкове от един домейн

голям брой линкове от един домейн

При подобен тип линк-билдинг, добавеният линк бива автоматично показан и на всички вътрешни страници на сайта (при сайт с 500 вътрешни страници сайта, би получил 500 еднакви линка от същия домейн) .
Това естествено е един от най-елементарните начини за линк билдинг и бива засечено моментално от Google. В зависимост от съотношението на този тип линкове те или биват обезценени от тъсачката (не носят полза) или ако преобладават биват оценени негативно от Google, което води до срив в позициите на сайта.

разнообразни IP адреси на сайтовете

Всеки интернет адрес има физическа дестинация на сървъра (хостинг), която се идентифицира с IP Адрес ( виж също – Всичко важно за интернет адресите). Към един и същи IP Адрес могат да бъдат насочени неограничен брой домейни. По този начин един и същи IP Адрес може да се ползва за изграждането на много сайтове. Ако Google забележи, че преобладаващата част от линковете идват от едни и същи IP Адреси, то това определено е признак за аномалия в линк-профила. Най-често това се случва когато за линк-билдинг се ползват сайтове, хостнати на един и същи сървър. По този начин Google идентифицира сайтовете, от които идват линковете под един и същи собственик, което е признак за манипулация на линк-профила на сайта, към които линковете са насочени.

един и същи IP адрес

един и същи IP адрес

разнообразни Name Server-и на домейните

Name Server-ите са част от DNS (Domain Name System) или системата за управление на интернет адресите – Те играят роля подобна на телефонните номера, служат за превод от името на домейна към IP Адреса на сайта.
Ако всички линкове към сайта идват от домейни с едни и същи
Name Server-и, то това може да бъде сигнал за търсачката, че тези линкове са със съмнителен произход.

разнообразни собственици на домейните

Ако преобладаващата част от линковете на един сайт са от домейни, регистрирани под едно и също име (един и същи собственик), то това определено е признак за аномалия и манипулация, водеща до негативна оценка за сайта.

собственост на сайтове

един и същи собственик на сайтовете

разнообразни текстове на линковете

При оптимизацията за търсачки от изключително значение е правилния подбор и анализ на ключови думи.
Ако например сайта Ви се стреми за по-предни позиции в Google за фразата „онлайн магазин за обувки“ – е важно да имате възможно повече линкове към сайта Ви точно с този текст на линка. Търсачката следи и сравнява текстовете на всички линкове, сочещи към сайта Ви, като ако процентното съотношение на един и същи текст на линка е многократно по-голямо от това на всички останали, явно на сайта се извършва манипулация.
Важно в случая е разнообразието, ако се извършва оптимизацията от горния пример за „онлайн магазин за обувки“, то в никакъв случай това не бива да е единствения линк-текст, който се полза.
Като съотношението на новоизградените линкове с този текст трябва да бъде уместно съобразено спрямо всички останали линкове, сочещи към сайта.

разообразна цел на линка

Често срещана аматьорска грешка при линк-билдинга е когато за цел на новоизградените линкове се ползва една и съща дестинация (например стартовата страница на сайта).
Google преценява и преброява линковете, както към стартовата страница, така и към всяка една вътрешна страница.
За успешен линк-билдинг е необходимо да имате възможно повече линкове към разнообразни целеви дестинации на сайта.

почти всички линкове само към стартовата страница

почти всички линкове само към стартовата страница

Ако всички линкове сочат само към стартовата Ви страница, то това определено е грешно.

разообразен текст около линка

Google притежава завидни лингвистични способности в разпознаването на текстовото съдържание на сайтовете.
Ако регистрирате интернет страницата си в различни сайтове, тип директории, с цел да получите линк от тях, но ползвате един и същи текст-описание на сайта си – то това също се забелязва от търсачката.
Google сравнява цялото текстово съдържание около линка и го съпоставя с останалите Ви линкове. Ако подобен подход за изграждане на линкове бива забелязан, то това определено е знак за манипулация.

ранообразно време на публикуване на линковете

ранообразно време на публикуване на линковете

ранообразно време на публикуване на линковете

Ако линк-билдинг кампанията, която бива направена на сайта Ви включва например 50 нови линка, то в никакъв случай не е уместно тези линкове да бъдат публикувани едновременно. Google има неибходимите инструменти да установи със сравнително голяма точност кога един линк е бил публикуван. Датата може да се разбере по няколко начина. Например CMS-ите (Content Management System), с които работят голяма част от сайтовете, показват по подразбиране автоматично датата на публикацията или датата, на която е бил създаден определен профил. Това моментално бива отбелязано от Google. Почти всички сайтове използват и Google Webmaster Tools (Google Search Console), с цел да улеснят индексирането на сайта си от търсачката добавят и карта на сайта, която се обновява автоматично при нова публикация (Sitemap.xml). Една такава автоматично актуализираща се карта на сайта, съдържа и времето, в което е създадена съответната актуализация.
Друг вариант за засичане на дата от търсачката е чрез използване на самата вътрешна база данни на Google и сравняването на сайта с предишното му обхождане от Google Bot-a. Например – Google обхожда с Google Bot сайта на 12 Април определен сайт “A” и забелязва нова публикация, съдържаща линк към сайт “Б”. Предишното обхождане на сайта, при което публикацията все още не е същестувала е било на 10 Април – значи линка към сайт “Б“ е възникнал на 11 или 12 Април.
Доста подозрително за търсачката е когато всички нови линкове са публикувани по едно и също време. Нормалният цикъл при линк билндинг е постепенно увеличаване на съдържанието на сайта и постепенно увеличаване на броя линкове, сочещи към сайта.
Ако вземем примера, който ползвахме в началото : линк-билдинг кампания с 50 нови линка за 30 дни – то най-уместно би било постепенното, а не едновременното публикуване на линковете.

разнообразен тип сайтове от които идват линковте

разнообразен тип сайтове от които идват линковте

разнообразен тип сайтове от които идват линковте

Линкове могат да бъдат поставени от различни места в интернет и от различни типове сайтове.

Почти всички съвременни сайтове биват направени със софтуер от типа CMS или “система за управление на съдържанието”. Всеки CMS оставя свой специфичен отпечатък в кода на сайта, който бива четен от Google Bot-а. За търсачката не е проблем в повечето случаи да разбере както софтуера, с който е направен сайта, така и да го класифицира в базата данни под различен тип сайт (например : форум, блог, браншова директория и други).

Ако преобладаващата част от линковете идва от еднотипни сайтове, то това е сигнал за Google, че е възможна манипулация на линковете. Както при останалите критерии за линкове, така и при този, за “типа на сайтовете, от които идват линковете“ е важно разнообразието.

Ако например 90% от линковете на определен сайт са линкове от Блог коментари, то това определено ще доведе до аномалия в линк-профила на сайта.

Ето някои различни типове сайтове, които биват ползвани за изграждане на линкове.

 • Профилни линкове ( форуми, WEB 2.0 сайтове с регистрация и други )
 • Bookmarks
 • Директории за статии или публикации в пресата
 • Блог коментари
 • Браншови Директории
 • Публикации в Блогове
 • Публикации в Wiki сайтове
Разгледайте офертите ни за професионална оптимизация за търсачки:
 Оптимизация за Търсачки, Публикации