Изграждане на връзки към сайта Ви / Link Building

Link Building
Изграждането на връзки към сайтовете е от основните аспекти на оптимизацията за търсачки. (виж → Видове Оптимизация за Търсачки)
Линковете от други сайтове към Вашия биват разглеждани като положителен сигнал от търсачките (препоръка относно определена тематика) и биват предлагани от нас в месечен абонаментен план.

Link Bulding - Базов План

 • 50 Директни линка Месечно
  (от различни домейни, различни IP-та на домейните, с избрани, разнообразни и предварително набелязани думи за текст на линка)
 • Ping на всички изработени линкове
 • Документация за всеки един изграден директен линк

Общ брой линкове за пакета = 50 линка

направи заявка

Важно:
• Изграждането на линковете и изготвянето на доклада отнема 1 календарен месец, след извършена заявка и платена сума за услугата.

Link Bulding стандартен план

 • 50 Директни линка Месечно
  (от различни домейни, различни IP-та на домейните, с избрани, разнообразни и предварително набелязани думи за текст на линка)
 • Всички изградени директни линкове биват публикувани в наша собствена мрежа от сайтове, като към всеки изграден Директен линк
  биват публикувани 5 линка
  от нашата мрежа.
  Това допълнително усилва ефекта на директните линкове и ускорява откриването и индексирането им от Google
 • Ping на всички изработени линкове
 • Документация за всеки един изграден директен линк

Общ брой линкове за пакета = 250 линка

направи заявка

Важно:
• Изграждането на линковете и изготвянето на доклада отнема 1 календарен месец, след извършена заявка и платена сума за услугата.

Link Bulding План Експерт

 • 50 Директни линка Месечно
  (от различни домейни, различни IP-та на домейните, с избрани, разнообразни и предварително набелязани думи за текст на линка)
 • Към горе описаните 50 Директни линка биват изградени допълнителни 50 линка (от различни домейни, различни IP-та на домейните), разпределени на произволен принцип.
  Това увеличава силата и ефекта на линковете многократно
 • Всички изградени Директни линкове биват публикувани в наша собствена мрежа от сайтове, като към всеки изграден Директен линк
  биват публикувани по 10 линка
  от нашата мрежа.
  Това допълнително усилва ефекта на Директните линкове и ускорява откриването и индексирането им от Google
 • Ping на всички изработени линкове
 • Документация за всеки един изграден Директен линк

Общ брой линкове за пакета = 550 линка

направи заявка

Важно:
• Изграждането на линковете и изготвянето на доклада отнема 1 календарен месец, след извършена заявка и платена сума за услугата.