Long Tail ключови думи

Терминът LongTail се отнасят за тези ключови думи, които имат по-малък обем на търсене, но могът да доведат до голямо увеличение в броя на посетителите на една страница.
LongTail ключови думи обикновено са съвкупност от няколко думи или цяла фраза, така че те показват специфичните и конкретни изисквания на търсещия. Конкуренцията при LongTail фразите е значнително по-малка за разлика от така наречените ShortHead ключови думи (генерични или еднични ключови думи) които в повчето случаи са в областта на висока конкуренция, тъй като се срещат на голям брой сайтове.
Пример:
ShortHead: „козметка“
LongTail: „крем против бръчки 50+“
При късата ключова дума Short Head не е ясно какво точно търси потребителят (козметичен център? гримове? …)
При търсенето на LongTail фраза – заявките са много по-конкретни и въпреки по-малкият обем на търсене, могат да доведат до много по-ефктиевен трафик към сайта и повече продажби поради по-целенасочения трафик.
Няколко добре оптимизирани вътрешни страници с внимателно подбрани LongTail Фрази могат до доведат до огромен скок в посетителите на сайта, защото фокусират текстовото съдържание на сайта, което улеснява търсачките при класифицирането на сайта на определена тема.