Защо е важен Анализът на Ключовите Думи за пазарната ниша на сайта?

анализ на ключовите думи на сайт

анализ на ключовите думи на сайт

Аналитичната и систематична работа са едни от основните неща, които ще направят сайта Ви по-добър и по-посещаван. Едно добро начало при SEO оптимизацията на един сайт е – Анализът на ключовите думи и конкуренти в нишата на сайта.

Има три важни фактора, които трябва да се вземат предвид при този тип анализ :

  1. Ключовите думи и обема на търсене
  2. Конкурентни сайтове
  3. Потенциал за растеж

Ключовите думи и обема на търсене

На първо мясно е важно количеството на търсенията на съответните ключови думи, като естествено колкото е по-голям обема на търсене, толкова по-добре.
Всяка маркетингова ниша сама по себе си е специфична и наборът на ключовите думи трябва да бъде внимателно и грижливо подбран. Както забелязвате използвам множествено число „ключовИ думИ“, защото е необходимо винаги не само една, а набор от думи, описващ тематиката на сайта.

Ако например имате онлайн магазин, продаващ осветителни тела, не бива да се концентрирате само върху думата “Лампи“, а върху целия спектър на продаваните продукти – търсейки обобщаващи термини, класифициращи цялата ниша. Потребителите, търсещи информация в Google рядко използват само една дума, в повечето случаи използват конкретна Фраза, описваща това което желаят да прочетат или купят. Фокусът винаги трябва да бъде към търсещият, защото той е бъдещият Ви клиент. В горния пример с магазина за осветителни тела – оптимизацията трябва да бъде насочена не към думата Лампи, а например към „магазин за лампи“, „лампи за таван” , “лампи за стена”, “настолни лампи“ или локално свързано с физическата дестинация на магазина – „магазин за лампи София“, „енергоспестяващи лампи Варна“….

Подобни фрази с ключови думи се наричат “Long Tail Keywords“ и трябва да бъдат цел на оптимизацията, тъй като са предпочитани от потребителите на търсачките, а и най-точно описват тяхното търсене. Някой, който търси в Google с фразата „енергоспестяващи лампи Варна“ явно проявява интерес към закупуването на енергоспестяваща лампа във Варна.

Главната цел на анализа на ключови думи е да се разбере как точно търсят потребителите в нишата и да се избере този набор от ключови думи, който най-точно съвпада с търсенията на потребителите. Всяка ниша има доминираща фраза с най-голям брой търсения, която естествено е най-приоритетна, но не бива да се подценяват и останалите фрази с ключови думи по темата. Цел на оптимизацията трябва да е не само една ключова фраза, а по възможност няколко, за да може да се обхване целия спектър на търсене.

Важно е да се отбележи, че трябва анализа да включва данни за обема на търсене в Google, а не от друг източник, тъй като Google както абсолютно доминираща търсачка е и основния източник на трафик към сайта. Google позволява да се извлече детайлна информация за търсенията на ключови думи за 12 месеца назад във времето и дава много точен ориентир за прогнозируемия брой посетители на сайта. Анализът трябва да бъде локално насочен спрямо езика, на който е сайта и локацията на търсене (например: Държава – България, Език на търсене – Български).

Важен за отбелязване елемент към „Обема на търсене“ е и обобщения брой търсения за няколко години назад. Например : с помощта на графика, показваща данни за 3, 4 или повече години може да се разбере дали обема на търсене остава константен и дали намалява или се повишава. Също така може да бъде евентуално забелязан пик в търсенията в някои определени месеци. Подобна сезонност на търсенето на определена фраза, може да бъде използвана за усилена работа и популяризация на сайта точно в този период от време с цел достигане до максимален брой посетители.

Конкурентни сайтове

Добрият анализ на нишата включва винаги и анализ на конкуренцията.
Това, което е важно да се разбере и което винаги повтаряме на клиентите си е, че в реалния живот дефиницията на конкурент е : някой в същата ниша, който предлага същата услуга или продукт като Вас.
В интернет нещата стоят по-различно – конкурент е: всеки сайт, който се появява в резултатите на Google за същите ключови думи от Вашата маркетингова ниша. Това не винаги е някой, който е конкурент и в реалния свят. Конкуренти са не само онлайн магазините, продаващи същата стока като Вас, а и всички форуми, лични блогове, wikipedia, дори и facebook. Всяка интернет страница, показана в резултатите на Google при търсене на ключови думи от Вашата ниша е класифицирана от търсачката като отговаряща на темата и Ви конкурира за първите позиции в резултатите.

Анализът на конкуретите е важен, за да се следи цялата ниша и нейното развитие. Често от конкуретните сайтове, излизащи на по-предни позиции в резултатите може да се извлече полезна информация, показваща защо Google класира техния сайт пред Вашия и това да доведе до полезни поправки и промени в сайта Ви. Това може да касае текстовете на сайта на конкурента, заглавията на статиите, броя линкове от други сайтове и други.
С помощта на списък със сайтовете, конкуриращи се в същата ниша може да се набележат и сайтове, от които да може да се сдобиете с линкове към Вашия сайт (виж Off-Page Оптимизация) това могат да бъдат както статии в Wikipedia на същата тематика, така и редица Форуми и Блогове по темата, позволяващи изграждането на линкове към Вашия сайт.

Потенциал за растеж

След като имаме анализ, показващ как точно търсят потребителите в нишата, отбрали сме ключовите думи и фрази с най-голям обем на търсене и имаме изваден списък с останалите конкуретни сайтове е важно да се определи кои точно трябва да са приоритетните ключови думи, за които да се оптимизира сайта. Целта е да се открият точно тези ключови фрази, за които конкуренцията е сравнително слаба, а търсенето и потенциалния трафик към сайта – голям.

Понякога може да постигнете по-добри резултати, ако сайта Ви се оптимизира за 4-5 фрази с по-малко търсене, отколкото само за двете с най-голямо търсене, тъй като е възможно сумарно другите 4-5 фрази да са по-търсени отколкото първите две. Ако това е съчетано и с по-слаба конкуренция (в повечето случай това е така, защото масово сайтовете се оптимизират само за ТОП фразите) може да постигнете по-бързо и по-ефективно желаният растеж на посетители на сайта.

Анализът на ключовите думи и конкуренти в нишата е едно от силните оръжия при SEO Оптимизацията, тъй като дава широк поглед, както над това как търсят потребителите, така и над това как се развива конкуренцията и къде точно се намира Вашият сайт за най-търсените думи.
Горещо препоръчваме изработката на такъв анализ, както още преди изработката на определен сайт, така и преди започването на каквато и да е оптимизация за търсачки. Също така е препоръчително подобни анализи да бъдат правени на периодична база (например 1 път в годината), тъй като потребителите понякога променят начина си на търсене и е важно това да бъде съобразено в процеса на оптимизация.

 Оптимизация за Търсачки