Ключови Думи / Keywords

Терминът „ключова дума“ се употребява в контекста на SEO оптимизацията за една или повече думи, които са въведени от потребителя като термин за търсене в търсачката, с цел да намери подходящите сайтове с релевантна на търсенето информация, снимки, новини или друга информация. Намирането на подходящи за тематиката на сайта ключови думи и тяхното анализиране с цел употребата на такива с голям брой търсения е неизменна част от оптимизацията за търсачки.
Релевантните на темата на сайта ключови думи трябва да бъдат включени възможно най-уместно и подходящо в текста на сайта и неговата информационна адрхитектура, за да насочат търсачките при анализиране към съдържанието на сайта.