Терминологичен Речник за Онлайн Маркетинг

речник на SEO терминитеАко имате въпроси относно технически термини, свързани с уеб администрацията, оптимизацията за търсачки или             уеб дизайна – значи сте на правилното място.
В нашият Терминологичен Речник ще намерите обяснения на понятията от онлайн маркетинга. Просто кликнете върху желаната ключова дума, за да прочетете описанието и обяснението на термина. • Long Tail ключови думи
  Терминът LongTail се отнасят за тези ключови думи, които имат по-малък обем на търсене, но могът да доведат до голямо увеличение в броя на посетителите на една страница. LongTail ключови думи обикновено са съвкупност от няколко думи или цяла фраза, така че те показват специфичните и конкретни изисквания на търсещия. Конкуренцията при LongTail фразите е […]
 • Off-Page Оптимизация
  Терминът Off-Page оптимизация на сайт обобщава всички фактори, които касаят „външната“ оптимизация и популяризация на страницата с цел подобряване на класирането на уеб сайта в търсачките. На първо място става дума за линкове (връзки) от други сайтове към вашия сайт. Колкото е по-голямо количеството линкове от други сайтове, толкова по-популярен става той в търсачките, тъй […]
 • On-Page Оптимизация
  Терминът „On-Page оптимизация“ се отнася до тези мерки от оптимизация на един уебсайт, които определят техническите промени на самия сайт. Някои от ключовите мерки на On-Page оптимизацията са : подобрения по скоростта на зареждане на сайта, оптимизиране на съдържанието на сайта, подобряване на показването на сайта в резултатите на Google (Snippets), както и редица мерки, […]
 • Search Engine Optimization
  „Search Engine Optimization“ (съкратено SEO) е английският термин за Оптимизация за търсачки. Целта на Оптимизацията за Търсачки е така да напасне един сайт, че той да постигне възможно по-добро класиране в резултатите на търсачката, което да доведе до по-голям брой посетители на сайта.
 • SEO
  SEO е съкращение за Search Engine Optimization, което е английското наименование за оптимизация на уеб сайтове. При оптимизацията за търсачки, сайтовете се конфигурират така, че да се постигне по-добро класиране в резултатите на търсачката. SEO или оптимизацията за търсачки е свързана както с фактори, подобряващи технически сайта (On-Page фактори), така и с Off-page фактори – […]
 • SERP
  SERP е английското съкращение за Search Engine Result Page. Това са страниците на търсачката, показващи резултати от търсенето на определена дума или фраза. Страницата с резултатите може да съдържа най-различни резултати, в зависимост от вида заявка за търсене. Показаните резултати могат да бъдат : интернет сайтове, видео клипове, изображения, картографски материали и други.
 • Snippet
  Snippet е фрагмент от резултатите на търсачката. Това е показаното в резултатите при търсене в търсачката и води до уебсайт. Един нормален фрагмент се състои от Заглавие за потребителя, URL адреса на сайта и кратко описание. В допълнение към обичайните фрагменти / Snippets има и така наречените Rich Snippеts, т.е. обогатени фрагменти с допълнителна информация […]
 • Интернет Търсачка
  Интенрет Търсачките са изградени върху математически алгоритъм за търсене, класиращ уеб-страниците или тяхното съдържание спрямо всички останали сайтове в интернет. Търсачката показва след въвеждане на заявка за търсене, сайтовете с линк към тях в подредба, зависеща от специфичните критерии, като по-релевантните на заявката сайтове биват показвани в началото на списъка от сайтове. Типичен пример за […]
 • Ключови Думи / Keywords
  Терминът „ключова дума“ се употребява в контекста на SEO оптимизацията за една или повече думи, които са въведени от потребителя като термин за търсене в търсачката, с цел да намери подходящите сайтове с релевантна на търсенето информация, снимки, новини или друга информация. Намирането на подходящи за тематиката на сайта ключови думи и тяхното анализиране с […]
 • Конкурентни сайтове
  Фирмите обикновено знаят своите конкуренти на свободния пазар. Но това не винаги касае техния уебсайт, който трябва да се бори за максимално добро позициониране в резултатите на търсачките. Конкурентите в интернет са не само фирмите, продаващи същия продукт или извършващи същата дейност. В областта на оптимизация на уеб сайтове конкуренция се нарича цялата съвкупност от […]
 • Линк / Link / Hyperlink
  Терминът Линк – „връзка“ или „хипервръзка“ се отнася до взаимовръзката между два документа или уеб сайта. Линкът винаги съдържа отправна точка и целева връзка, под формата на текст (дума или цяло изречение) или картинка. Линковете могат да бъдат вътрешни (свързващи два документа на един сайт) или външни (свързващи два документа на два отделни сайта).
 • Оптимизация за Търсачки
  Под оптимизация за търсачки се разбира специфичен набор от методи и техники за подобряване на показването на определен сайт в търсачките, като целта на оптимизацията е сайтът да се показва в началото на първите резултати на търсачката, с цел увеличаване броят посетители на сайта. Оптимизацията за търсачки е дисциплина на онлайн маркетинга, целяща популяризирането на […]
 • Органични Резултати / Organic Search Results
  Органичните резултати на търсачката, са резултатите при търсене на определена дума или фраза, които не са финансирани от реклама. Тези резултати биват сортирани с помощта на математически алгоритъм.